GUSS expert ERP

 

Das ERP System für Ihre Gießerei um Ihre Prozesse zu beschleunigen. Und dabei alles aus einer Hand!
Erfahren Sie hier mehr!


Produktionsdaten nutzen!

Optimieren Sie
Durchlaufzeiten und Kosten!


Personalzeiten erfassen!

Die Ressource „Mensch“ ist im Fokus, wenn es darum geht, Kosten und Personal optimal zu planen und zu steuern.


Die wichtigsten Informationen auf einen Blick - Das IPS Expert Dashboard

Sie wollen alle Daten griffbereit zur Hand haben? Erfahren Sie hier mehr oder nehmen Sie direkt Kontakt zu uns auf.Už 30 rokov dôsledne prevádzame vlastný vývoj zlievarenského softwaru. Radíme a podporujeme zlievarne pri tvarovaní a zvládnutí ich podnikových procesov.

Našou silou sú pre zlievarne určené softwarové riešenia , ktorými sú podnikové procesy optimálne podporované.

Skúsenosťami posledného desaťročia, nasadením moderného softwaru vývojových nástrojov a databáz sme vytvorili s GUSS expertom pre zlievarne nový štandard.

GUSS expert môže byť nasadený pri pieskovom odlievaní alebo liatí do kokíl, pri tlakovom, jemnom či odstredivom liatí. Podporujeme procesy dolievania liatiny (sivá, tvárna , oceľoliatina) a odlievania kovov (hliník, mosadz, meď atď ).

GUSS expert je vhodný pre stredne veľké zlievarne ale aj pre menšie zlievarenské prevádzky.

GUSS expert môže byť nasadený aj v koncernových zlievarňach s výmenou informácií na nadradené systémy.

Zlievarenské skupiny zo zlievarňami na viacerých miestach , aj celosvetovo, môžu využívať GUSS expert.

GUSS expert je viacjazyčný a každý užívateľ môže v systéme pracovať vo svojom jazyku.


IPS Expert GmbH - participant of the funding project „Export Bavaria 3.0 – Go International (EFRE)“


The new GUSS expert version 3.0 introduces new features and program modules.

In addition to unicode support and new features, the user accessability has been greatly improved.
Searching and finding of information is easier than ever before and table views can be adjusted as you like.

GUSS expert version 3.0 is optimzied for Windows 10 clients to enable a modern looking user experience and performance enhancement.

For more information you can download the list of features here. We are, of course, also looking forward to a personal contact here.

GIFA 2019

We sincerely thank you for visiting us at the GIFA 2019!

We are looking forward to get into contact with you in the near future.

Until then, we wish you all the best success in your doing!