V našom podpornom portáli Mantis môžu byť ku každému problému otvorené tikety, otvorené tikety môžu byť kontrolované a vyriešené problémy sú k nahliadnutiu. Tu sa ide k podpornému portálu.

Každá správa o probléme sa nachádza v jednom z viacerých, od stavu spracovania závislom, stave (napr. nová, pridelená, odstránená, ukončená). Pre zmenu stavu sú potrebné opäť odpovedajúce prístupové práva. Počas životného cyklu chybovej hlášky môžu byť od všetkých oprávnených účastníkov projektu pridávané komentáre k správe v hocijakej dobe. Systém umožňuje pri zmene stavu tiež funkciu pre komentár, aby mohol byť životný cyklus správy sledovateľný.